Wat is het raadsplein?

Raadsplein

Ter voorbereiding op de besluitvorming door de raad is er twee weken voor de gemeenteraadsvergadering een raadsplein.

Het raadsplein bestaat uit twee onderdelen:

Het gesprek aan de statafels.
In de hal van het gemeentehuis geven ambtenaren inhoudelijke informatie en beantwoorden inhoudelijke vragen over onderwerpen van de raadsagenda aan raads- en commissieleden én aan inwoners.

Het gesprek aan de ovale tafel.
Aan de ovale tafel in de B&W kamer kan wie dat wil -collegelid, ambtenaar en inwoner- in gesprek gaan met de raadsleden die voor dat onderwerp hun fractie vertegenwoordigen. Op de tribune kan iedereen meeluisteren.

Raadsplein bijwonen? Bekijk hier de vergaderkalender voor de actuele data