Uitgelicht – Tom van Sprang

Uitgelicht – Tom van Sprang, nummer 14 op de lijst

Verenigingsman Tom van Sprang ziet de komende jaren als de opmaat van een nieuw begin voor Haaren. Hij is onze Nr.14 op de lijst en hoopt met voldoende voorkeurstemmen verkozen te worden. Lees hier meer over zijn visie voor de komende raadsperiode.

Omdat ik het belangrijk vind dat het dorp Haaren zijn identiteit en karakter kan behouden, stel ik me namens Samenwerking’95 verkiesbaar bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Ik hoop voldoende voorkeurstemmen te krijgen om de komende jaren in de raad de belangen van verenigingen, jongeren, ouderen en ondernemers te behartigen.
Ik vind dat we de gemeenschapszin en saamhorigheid in Haaren moeten koesteren. Dat zorgt voor de energie in ons dorp!

In de komende jaren moeten er afspraken worden gemaakt over hoe het dorp Haaren onderdeel gaat uitmaken van een nieuwe gemeente. De stem van jongere generaties moet daarbij goed vertegenwoordigd zijn. Zij zijn de toekomst van Haaren.

Stem op 21 maart VOOR het versterken van de leefbaarheid in het dorp Haaren voor en ná de opsplitsing.

Ik ben VOOR:

  • Steun aan verenigingen en evenementen die het dorp Haaren leefbaar houden.
    Zoals Nemelaer, KBO, LTV, Sint Gregorius, Il Grigio, BV Tonpraot, KVW, de Revue en anderen;
  • Nieuwbouw en sociale voorzieningen voor jong en oud, zodat het dorp kan blijven groeien;
  • Werken aan een levendige dorpskern met een duidelijk plan voor Den Domp en het Gemeentehuis;
  • Beleid dat het belang van Haarense agrariërs, horeca, winkeliers en andere ondernemers behartigt;
  • Het betrekken van inwoners bij het creëren van bovenstaande plannen, omdat ik geloof dat de oplossing in de mensen zelf zit.

Via mijn blog www.tomvansprang.nl houd ik jullie op de hoogte, nu en ook na de verkiezingen.

Heb je een idee dat je met me wilt delen of wil je gewoon een kop koffie drinken? Mail op contact@tomvansprang.nl