Toekomst Haaren – Column

Toekomst Haaren

Het lijkt er in veel publicaties op of er al besloten is om de 4 kernen van de gemeente Haaren onder te gaan verdelen bij 4 buurgemeentes. Dat is niet het geval !!
Ja, de gemeenteraad van Haaren heeft als toekomstperspectief vastgesteld dat het op termijn zal gaan opsplitsen. Op het moment waarop duidelijk is wat er met de totale omgeving gaat gebeuren. De omgeving van den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Op het moment dat er echt wezenlijk grotere (bestuurskrachtigere) gemeenten ontstaan. En niet onbelangrijk, als dat bekend is, wat vinden onze inwoners dan waar ze bij zouden willen horen. Wat vindt het dorp Haaren ervan als ze bij een gemeente gaan behoren met niet alleen Oisterwijk, maar ook Baarschot en Esbeek, of toch Tilburg?
Wat vindt Esch als ze niet enkel bij Boxtel komt, maar ook bij Maaskantje en Berlicum, of toch Den Bosch?

Het beeld dat het opsplitsingbesluit al genomen is, ontstaat uit het feit dat het besluit van de gemeenteraad stelselmatig verkeerd wordt uitgelegd, al dan niet bewust.
Een feit is ook dat we nu als gemeente Haaren geconfronteerd worden met besluiten en beslissingen van derden die enkel gaan over het zo snel mogelijk opsplitsen van onze gemeente.
De provincie doet hier ook aan mee. De mening van de ruime meerderheid van de gemeenteraad wordt genegeerd. Het zo snel mogelijk opsplitsen wordt heilig verklaard. Het is voor de omringende gemeenten kennelijk ontzettend belangrijk. Maar wat het voor Haaren oplevert blijft ongewis.
En laten wij nu net daarvoor in de gemeenteraad van Haaren zitten.
De provincie heeft een ambitieus traject ingezet, veerkrachtig bestuur geheten. Dit traject moet duidelijk maken hoe de toekomstige bestuurlijke indeling van Brabant er uitziet. Dat is wat wij minimaal ook willen weten. Kennelijk behelst de uitvoering van dit ambitieuze plan voor de eerder genoemde regio enkel de opsplitsing van Haaren. Dat is de bestuurlijke vernieuwing: het terugdraaien van de herindeling van 1996. Dat kan toch niet waar zijn!!?

Peter den Ouden
Raadslid Samenwerkingā€™95