Standpunten

Samenwerking’95 gaat voor toekomstbestendige dorpen. Op deze pagina proberen wij met enige regelmaat de standpunten van de partij op enkele grote thema’s weer te geven zodat onze leden, kiezers en overige burgers van de gemeente weten hoe wij als partij tegen dit thema aankijken.

Toekomst Haaren

Samenwerking’95 gaat voor toekomst bestendige dorpen. Een eventuele (gedeeltelijke) opsplitsing van onze gemeente is volgens ons pas aan de orde wanneer er voor alle 4 de kernen een toekomstbestendige oplossing voor handen is.

– klik hier voor alle berichten over dit onderwerp.
Onze dorpen blijvend leefbaar

 

Haarendael

Haarendael is een gebouw en terrein met historische waarde. Samenwerking’95 is van mening dat deze waarde behouden moet blijven, echter zonder dat de gemeente hier (te) veel risico in draagt. Wat Samenwerking betreft kan dit complex prima door een derde partij ontwikkeld worden waarbij geborgd moet zijn dat de historische waarde behouden blijft, voor de korte én lange termijn.

– klik hier voor alle berichten over dit onderwerp.

Haarendael

 

WMO & praticipatiewet

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving. Maar ook dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Dit is geen eenvoudige opgave wat de gemeente op haar bordje heeft gekregen.
Het is zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet.

De WMO is er voor iedereen. Heeft u als burger een probleem bij de uitvoering en ondersteuning dan kunt ook contact opnemen met een raadslid van Samenwerking 95. Die zal met in gesprek gaan om te zien of we iets voor u kunnen betekenen.

Dat is ook de rol die een volksvertegenwoordiger heeft. We willen op de hoogte blijven hoe het de inwoners het ervaren en zo nodig helpen binnen de kaders die we als raad met elkaar hebben afgesproken.

– klik hier voor een uitgebreide beschrijving van dit onderwerp.

Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van hulp en zorg voor jeugdigen en opvoeders. Het gaat hierbij om provinciale jeugdzorg. Hieronder valt de jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd GGZ ,gesloten jeugdzorg en zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking.

Samenwerking ’95 is van mening dat het niet zo mag zijn dat om welke reden dan ook een kind tussen wal en schip beland. Gemeente neem dan initiatief en zorg ervoor dat het probleem niet groter wordt. Zorg dat de problemen in onze gemeente goed in kaart zijn gebracht en ook blijven.

In zijn algemeenheid heeft Samenwerking de mening dat geld geen rol mag spelen als er een crisis situatie is. Dan verwachten we van de gemeente dat het toch wordt opgepakt.

– klik hier voor een uitgebreide beschrijving van dit onderwerp.

– klik hier voor alle berichten over deze onderwerpen.

Woningbouw

Veel inwoners willen in onze gemeente blijven wonen. Een evenwichtig huizenbestand is daarbij van belang. In onze gemeente is er een tekort aan betaalbare woningen en seniorenwoningen.

Samenwerking ’95 blijft zich hard maken voor starterswoningen, goedkope doorstroomwoningen en sociale woningbouw. Het is beter om elk jaar een aantal woningen te bouwen. Dat is beter dan in één keer heel veel bouwen en dan jaren niets. Daarom gaan we plannen faseren en per woningbouwlocatie een duidelijke planning opstellen.

Samenwerking ’95 wil in elk dorp blijven bouwen. Ook als we opgaan in een grotere gemeente. Daarom zetten we de komende periode in op voldoende bouwplannen per dorp.

– klik hier voor een overzicht van de actuele bouwprojecten in de gemeente Haaren.
– klik hier voor alle berichten over dit onderwerp.de Tiend

 

Raadsperiode 2014 – 2018

Bestuursakkoord 2014 – 2018
Samenwerking’95 verkiezingsprogramma 2014