Over (een gebrek aan) burgerparticipatie!

Als Samenwerking ’95 hebben we burgerparticipatie hoog in het vaandel. Wij vinden het van groot belang dat u als inwoner goed betrokken wordt bij alles wat er speelt in uw eigen leefomgeving. Daar zullen wij het College van B&W altijd kritisch op bevragen, zoals ook de afgelopen tijd. Hierna een aantal voorbeelden die voor u als inwoner van Haaren belangrijk zijn.

Reconstructie N65

Afgelopen raadsvergadering stond het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 op de agenda. Hiertegen is een groot aantal zienswijzen ingediend, omdat het nogal wat betekent voor een aantal inwoners en bedrijven. Als Samenwerking ’95 wilden wij daarom eerst nog de mogelijkheid om met de indieners van zienswijzen het gesprek aan te gaan. Op die manier wilden wij meer beeld en geluid krijgen bij de bezwaren, zodat we daar eventueel nog op konden inspelen. Helaas kregen we daar de handen niet voor op elkaar in de raad. Wij denken een gemiste kans!

Haarendael

In mei jongstleden heeft het college een vergunning verleend voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 45 arbeidsmigranten op Haarendael. Dat terwijl eerder was toegezegd dat er niet meer dan 8 zouden komen. Wij waren dan ook verbaasd dat we daarover als raad niet actief zijn geïnformeerd. Maar nog verbaasder over het feit dat u als inwoner (en vooral omwonende) hier niet aan de voorkant bij bent betrokken. Dit hadden wij graag anders gezien. Ook in tijden van Corona zijn er immers mogelijkheden om de raad en inwoners op zijn minst tijdig op de hoogte te stellen.

Willibrordusschool in Esch

Net als voor Den Domp in Haaren en De Vorselaer in Biezenmortel hebben we als raad eind 2017 budget beschikbaar gesteld voor de Willibordusschool in Esch. Reden is dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Vervolgens is het college aan de slag gegaan met het schoolbestuur om tot een oplossing te komen. Aangezien we signalen kregen dat deze gesprekken niet vlekkeloos verliepen, hebben we begin dit jaar navraag gedaan bij de verantwoordelijk wethouder. Gelukkig stelde zij ons gerust dat er nog voor de zomer een voorstel in de raad zou liggen. Zonder tegenbericht gaan wij er dan vanuit dat dit gebeurt. Maar dat was helaas niet het geval. Ook het schoolbestuur is hiermee niet gelukkig. Daarom hebben wij ons in de laatste vergadering voor het reces genoodzaakt gevoeld om ons ongenoegen hierover uit te spreken richting de wethouder. Wij hopen van ganser harte dat we het na de zomer alsnog over de inhoud kunnen hebben, in het belang van onze inwoners. Daar doen we het immers voor!

Signalen?

Tot de herindeling kunt u uw signalen nog steeds kwijt bij onze raadsleden. Maar ook daarna, want de Haarense afdeling van Samenwerking ’95 heeft besloten zich aan te sluiten bij Partij Gemeente Belangen (PGB) in Oisterwijk. Ook dan staan wij dus voor u klaar!

info@partijgemeentebelangen.nl

www.partijgemeentebelangen.nl
 facebook.com/PGB Oisterwijk

Vriendelijke groet,

Johan v/d Brand (Samenwerking ’95)