Ook voor Esch, nog één keer de schouders eronder

Ook voor Esch, nog één keer de schouders eronder

We gaan de laatste 3 of 4 jaar in van de huidige gemeente Haaren. Wat ik daar van vind, doet er niet meer toe. We gaan opsplitsen en het is belangrijk hoe we daar mee omgaan. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden: wat gaan we niet meer doen en waar zetten we nog wel op in?

Wat Samenwerking95 betreft blijft de leefbaarheid van elk van onze dorpen voorop staan. Het is enorm belangrijk om onze dorpen sterk af te leveren. Als één van de twee huidige Essche raadsleden zie ik het als mijn plicht om me op een juiste manier sterk te maken voor de Essche belangen. Hopelijk krijgen we bij de verkiezingen wederom een groot mandaat (veel stemmen) om dit de komende jaren voort te zetten.

In ons verkiezingsprogramma geven we een aantal speerpunten per dorp aan, die we de komende jaren nog gaan oppakken en realiseren.

Waarschijnlijk zal het u niet verbazen dat we voor Esch, naast de realisatie van woningbouw in de Reigerskant, een flink aantal punten opgenomen hebben over wegen en verkeer. We vinden het onder andere belangrijk dat de Leunisdijk opgeknapt wordt en dat er een duurzame, goede oplossing komt voor de brug bij de Groenendaal.

Maar ons belangrijkste speerpunt voor Esch is nieuwbouw van de basisschool St. Willibrordus. We willen niet alleen nieuwbouw, maar willen dat er zeker onderzocht wordt of dat dat te combineren valt met het gemeenschapshuis. Dat kan niet enkel voordelen opleveren voor school en dorpshuis, maar mogelijk ook voor woningbouw en verkeer. We willen dat serieus bekeken wordt of deze combinatie mogelijk is in het centrum. Daarmee zou er een woningbouwlocatie kunnen ontstaan op de huidige locatie van de school. Maar ook kan dan bekeken worden of dat er in de Dorpsstraat en de Postelstraat eenrichtingsverkeer gemaakt kan worden. Hiermee zou er meer ruimte ontstaan voor fietsers en voetgangers.

Als we dit voor elkaar krijgen kunnen we Esch sterk overdragen.

Als we het na 21 maart mede voor het zeggen krijgen, gaan we hiervoor.

Daar kunt u op rekenen. Mogen wij op u rekenen?

Peter den Ouden
Samenwerking’95
Lijst 1, Nummer 2