Nog even – Column

Nog even

Nog even en dan begint de gemeenteraad weer na de zomerstop. Een korte maar verdiende rustpauze ligt dan achter ons. Het afgelopen jaar was een druk en turbulent jaar, waarin het vooral over de toekomst van onze gemeente ging. Een dictatoriaal besluit vanuit de provincie om op te splitsen en een gedeputeerde die zonder argumenten dit ook doorzet. Waar ik mij echter het meest aan geërgerd heb, is dat er van alles geschreven wordt door allerlei personen of verslaggevers zonder ook maar enige verantwoording af te leggen over hetgeen geschreven is. Net zoals bij verschillende insprekers in de raadvergadering, wordt er van alles geroepen. Er wordt zelfs op een beledigende manier gezegd dat er iets niet klopt, maar als dan door het college of de raad om een verhelderend antwoord gevraagd wordt, geven zij niet thuis. Dan heb je ook nog personen die iets in de plaatselijke blaadjes menen te moeten schrijven over hoe en/of wat er allemaal niet goed gaat binnen onze gemeente. Het rare hieraan is dat ook zij schijnbaar geen verantwoording durven te nemen, want er wordt een onvolledige naam of pseudoniem  gebruikt omdat ze bang zijn aangesproken te worden. Hoe het verder gaat met de vier kernen weet ik niet. Begin oktober mogen wij als inwoners hier een stem over uitbrengen. Dat er door de provincie een bestuurskracht-onderzoek gedaan wordt en dan net voor die tijd de uitkomst hiervan bekend gemaakt wordt, is wel raar. Neem van mij aan, ze zullen zeker iets vinden, maar dat zal bij elk onderzoek wel zo zijn. Wat u ook stemt, het gras bij de buren is altijd groener.

Iedereen heeft een folder ontvangen met informatie, waarvan wij hopen dat u hem doorleest, zodat u voor de gemeente Haaren een toekomstbestendig besluit neemt. Als er mensen zijn die denken dat dit een stemadvies is, dan heeft u het mis. Ik, de schrijver van dit stukje, wil alleen maar dat u een beslissing neemt in het belang van Haaren ofwel de vier kernen. Natuurlijk bent u vrij aan mij te vragen hoe ik er over denk, mocht u mij tegenkomen.

Marcel Nelissen Samenwerkingʼ 95