Nog één keer de schouders eronder – Ook voor Biezenmortel

Nog één keer de schouders eronder – Ook voor Biezenmortel

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Voor ons als inwoners van de vier dorpen de laatste van de gemeente Haaren. Want de opsplitsing van onze gemeente is aanstaande, de vier kernen gaan naar de buurgemeenten. De afgelopen vier jaren was dit de rode draad voor ons als raadsleden. Met een minimale meerderheid is hiervoor gekozen.

Maar er is in de afgelopen periode nog veel meer gebeurd. Kijk maar eens rond, ook in Biezenmortel. De Heusdensebaan ligt er toch weer netjes bij en zeker voor de fietsers is het een stuk veiliger. Het afronden van de Slijkhoef door de verkoop van de laatste kavels, de mooie nieuwbouw van de Engelenhoef, maar ook aan de verenigingen is gedacht. Kijk maar eens hoe mooi de velden van V.C.B. de afgelopen jaren zijn opgeknapt, zodat deze weer jaren meekunnen.

Voor de komende jaren is er natuurlijk ook nog wel het een en ander te wensen. Bijvoorbeeld het aanpakken van de fietspaden langs de Biezenmortelsestraat, het fietspad achter de Guldenberg verbreden en ook aan de Zandkantseweg moet iets gedaan worden. Maar niet onbelangrijk is, om met de plannen rond de Vorselaer, de Franciscusschool en de scouting tot een oplossing te komen voor de toekomst. Zodat de leefbaarheid van onze kern gewaarborgd blijft. Waarin een nieuw bestemmingsplan niet mag ontbreken. Dat alles niet van zelf gaat zal niemand in twijfel trekken, maar Samenwerking’95 zal zich blijven inzetten voor u als inwoner van Haaren. Dit alles met een verantwoord financieel beleid. Dit is ook een plicht als partij en als raadslid, om te zorgen dat straks als de overgang een feit is, de ontvangende gemeente niet nog jarenlang last heeft van ons gevoerde beleid. Voor Biezenmortel is dat Tilburg.

Dus stem Samenwerking’95 voor een verantwoord beleid!

Marcel Nelissen
Samenwerking’95
Lijst 1 Nr 3