Over S’95

Onze partij en onze mensen.

Missie

Het zoeken naar lokale (maatwerk)oplossingen voor lokale uitdagingen, waarbij het behoud van de leefbaarheid in al onze dorpen centraal staat, met steeds extra aandacht voor de minder kansrijke groepen in onze samenleving.

Fractieleden

Samenwerking’95 heeft momenteel 6 zetels in de gemeenteraad van Haaren.
De raadsleden die namens de partij in de gemeenteraad zitten zijn:

Thijs Reijnen Sten Reijnen 001 Peter den OudenBart VelthuizenGeert-jan van SchijndelMarcel Nelissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenste rij vlnr: Thijs Reijnen |  Sten Reijnen | Peter den Ouden (fractievoorzitter)
Onderste rijd vlnr: Bart Velthuizen | Geert-Jan van Schijndel | Marcel Nelissen

Klik op de foto’s voor persoonlijke informatie.

Wethouder

Johan van den Brand

Johan van den Brand

Portefeuille:

  • Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatiewet
  • Sociale Zaken
  • Welzijn en onderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Milieu, afval en duurzaamheid
  • Volkshuisvesting en wonen
  • 1e loco-burgemeester

Bestuur

Het bestuur van Samenwerking’95 bestaat uit de volgende personen:

Gert Hoogaars – Voorzitter
Bart Velthuizen – Secretariaat
Rien Heesakkers – Penningmeester