Over S’95

Onze partij en onze mensen.

Missie

Het zoeken naar lokale (maatwerk)oplossingen voor lokale uitdagingen, waarbij het behoud van de leefbaarheid in al onze dorpen centraal staat, met steeds extra aandacht voor de minder kansrijke groepen in onze samenleving.

Fractieleden

Samenwerking’95 heeft momenteel 4 zetels in de gemeenteraad van Haaren.
De raadsleden die namens de partij in de gemeenteraad zitten zijn:

 
 
 
 
 
 
 
 

Johan van den Brand (fractievoorzitter) | Peter den Ouden | Christien Pijnenburg – van Schijndel | Tom van Sprang

Bestuur

Het bestuur van Samenwerking’95 bestaat uit de volgende personen:

Gert Hoogaars – Voorzitter
Bart Velthuizen – Secretariaat
Rien Heesakkers – Penningmeester