Leefbaarheid dorpen gemeente Haaren – Column

Leefbaarheid dorpen gemeente Haaren.

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Haaren een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om een notitie te schrijven wat er concreet per dorp nodig is om de leefbaarheid te behouden en te versterken. Deze motie heeft niets te maken met het mogelijk opsplitsen van onze gemeente maar gaat nadrukkelijk over de leefbaarheid in onze vier dorpen.

De opdracht is: inventariseer per dorp de voorzieningen en de initiatieven en ga in gesprek met de inwoners per dorp. Betrek tevens de gemeenteraad bij de voorbereiding en uitvoering van deze gesprekken in de dorpen.

Deze gesprekken met een vertegenwoordiging van de inwoners hebben plaatsgevonden in Esch en Haaren. Helvoirt en Biezenmortel staan 24 en 25 oktober op de rol.

De uitgenodigde inwoners zijn willekeurig via de Gemeentelijke Basisadministratie geselecteerd en schriftelijk uitgenodigd.

Ik ben als raadslid aanwezig geweest bij de bijeenkomst in Haaren. In de gesprekken kwamen de volgende zaken aan de orde: voorzieningenniveau, scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, groen, openbaar vervoer, sociale veiligheid, milieu, kwaliteit van openbare ruimte en handhaving op het gebied van leefbaarheid.

Het was voor mij als raadslid een zeer inspirerende avond. De aanwezige inwoners deden heel actief en gemotiveerd mee in de gesprekken. Zij toonden een hoge mate van tevredenheid en waren positief over de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in het dorp Haaren.

Er waren natuurlijk ook kanttekeningen bv. over Den Domp. Dit gebouw is enorm verouderd en vraagt ook om maatregelen en support van de gemeente.

Ik wil niet vooruitlopen op de notitie, maar ik heb er vertrouwen in dat het veel handvatten gaat bieden om verder mee aan de slag te gaan om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren.

Samenwerking’95 maakt zich meer dan sterk voor de leefbaarheid van onze dorpen.

Voor de  toekomst blijven we ons sterk maken voor o.a. gemeenschapshuis Den Domp, in Biezenmortel  een gemeenschapshuis, woningbouw en basisschool , een basisschool en gemeenschapsvoorziening in Esch, de aanpak van wegen en kinderen kennis laten maken met cultuur.

Voor de inwoners die hebben deelgenomen aan de gesprekken hartelijk dank voor uw aanwezigheid,gemotiveerdheid en inbreng bij de dorpsbijeenkomsten!

Thijs Reijnen