Johan van den Brand

Johan van den Brand

Even voorstellen:
Ik ben Johan van den Brand (61 jaar), woon in het dorp Haaren, ben getrouwd en heb drie kinderen (getrouwd of samenwonend) en vijf kleinkinderen.

Tot ik in april 2010 fulltime wethouder werd, heb ik 35 jaar met veel plezier op basisscholen in Haaren en Helvoirt gewerkt.

Politiek:
In 1977 werd ik als jeugdleider bij Scouting Haaren, met heel veel andere verenigingsmensen ion het dorp, uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe politieke partij (Haarens Belang), om een gezonde politiek situatie te krijgen in het dorp Haaren. De initiatiefnemer was lid van een meerderheidsfractie in de raad en vond dat maar niks. In 1982 werd ik lid van de commissie Onderwijs en in 1986 van de commissie Welzijn. In 1990 werd ik gekozen tot lid van de gemeenteraad net als in 1994. Daarna al weer eind 1995 (onze partij was opgegaan in Samenwerking’95), maar toen voor de heringedeelde gemeente Haaren (Esch, Haaren en Helvoirt) en vervolgens eind 1996, omdat Biezenmortel er bij kwam.

Eind 1997 werd ik tussentijds wethouder (tot 1999), omdat een partijgenoot aftrad. Toentertijd was een wethouder ook raadslid. In 1999, 2002, 2006 en 2010 werd ik weer gekozen tot raadslid voor Samenwerking’95. In 2010 ben ik weer wethouder (en locoburgemeester) geworden, maar door het duale stelsel kon ik geen raadslid meer zijn. In 2014 mocht ik weer de lijsttrekker zijn en kreeg het wethouderschap een vervolg.

Onderwerpen:
Al vanaf 2010 heb ik sociale zaken, ruimtelijke ordening en woningbouw in mijn portefeuille, net als milieu. De laatste jaren zijn daar de decentralisaties Wmo, jeugd en participatiewet bijgekomen. Ook voor duurzaamheid en welzijn ben ik verantwoordelijk.

Al vanaf 2010 heb ik één collega wethouder, Eric van den Dungen, die onderdelen van deze onderwerpen in zijn portefeuille heeft.

Waarom politiek?
Eigenlijk bent ik er vroeger gewoon ingerold en heb ik nooit bewust een politieke carrière nagestreefd. Ik denk dat ik wel altijd maatschappelijk betrokken ben geweest en ook het beste voor mensen wil nastreven.

Mijn drijfveer is vooral iets te kunnen betekenen voor mensen die het echt nodig hebben.

En natuurlijk ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid in onze dorpen, samen met de inwoners.