Informeren, inspireren en uitdagen – Column

Informeren, inspireren en uitdagen

Afgelopen week zag ik ‘de jaarrekening in één oogopslag’. Een mooi voorbeeld van “taaie kost” op een to-the-point en begrijpelijke manier presenteren.

Naast dat ik blij werd van deze verfrissende manier van presenteren, werd ik als raadslid met ruimtelijke ordening en duurzaamheid in zijn portefeuille gelukkig van een opsomming van de behaalde resultaten. Er zijn 3 woningbouwprojecten opgeleverd of gestart, en de activiteiten op het gebied van duurzaamheid worden beschreven. Echter heb ik het gevoel dat de opsomming van dit laatste onderwerp verre van compleet is. Waarom? Gewoon omdat we veel meer doen. Gevalletje “onbewust bekwaam?”, en dit bedoel ik positief!

Wanneer we het hebben over duurzaamheid of duurzame ontwikkeling dan komen de 3P’s om de hoek kijken; de balans tussen People (mens), Planet (milieu) en Profit (financiën). Echter, als je mensen vraagt naar hun invulling van duurzaamheid, dan verwacht ik dat je vooral de onderwerpen energieopwekking of energiebesparing hoort. Energie is maar één (belangrijk) onderwerp, want duurzaamheid omvat veel meer. In de bewustwording hiervan valt wat mij betreft dus letterlijk en figuurlijk een wereld te winnen. Om dit te bereiken moeten we volgens mij gaan informeren (vertellen wat we doen), inspireren (laten zien wat er mogelijk is/verrassen) en uitdagen (samen dat stapje extra proberen te zetten).

Met de eerste stap, het informeren, kunnen we al snel beginnen. Start met vertellen dat we naast het vervangen van de verlichting door LED en het plaatsen van laadpalen ook bezig zijn met o.a. het afkoppelen en vasthouden van hemelwater, het scheiden van afval, burgerparticipatie in het groen, stimuleren duurzame mobiliteit, bodembeheer, etc. Al deze zaken dragen bij aan het verduurzamen van onze gemeente. Daarnaast hebben we binnen onze gemeentegrenzen een aantal vooruitstrevende bedrijven die binnen hun sector de duurzaamheidslat bepalen, als dat geen inspiratie oplevert.


Samenwerking’95 gaat voor leefbare en toekomstbestendige dorpen. Dorpen waar het prettig is om te leven door aandacht te hebben voor de 3 P’s. Daarom staat in het bestuursakkoord te lezen dat duurzaamheid als een van de afwegingskaders meegenomen moet worden binnen alle projecten.

Waar leggen wij onze duurzaamheidslat? Door er samen met burgers, ondernemers en verenigingen over te praten informeren en inspireren we elkaar en wie weet dagen we onszelf vervolgens uit om misschien wel de duurzaamste gemeente van Nederland te worden?

Geert-Jan van Schijndel