Herindelen en/of opsplitsen? Ja maar hoe? – Column

Herindelen en/of opsplitsen? Ja maar hoe?

Herindelen en/of opsplitsen? Oké. Maar dan wel zorgvuldig, met een keuze die hout snijdt. Met deze woorden begon ik eerder dit jaar een column.

Net als het rapport Augusteijn geeft het rapport inzake het bestuurskrachtonderzoek geen argumenten die de noodzaak tot het opheffen van de gemeente Haaren ondersteunen en waarom dat snel zou moeten gebeuren. Je kunt net zo makkelijk het tegenovergestelde beweren. Maar we moeten vooruit!

Het is nu het moment dat de Provincie, in het kader van het programma Veerkrachtig Bestuur, haar visie zal moeten geven op de inrichting van het lokale bestuur in onze regio.

Als kader moet duidelijk zijn hoe de Provincie aankijkt tegen de toekomstbestendigheid van alle betrokken buurgemeenten. Daarbij gaat het niet alleen om korte termijn oplossingen, maar vooral om hoe de Provincie onze omgeving uiteindelijk bestuurlijk denkt in te delen en in te richten, maar ook hoe de Provincie daarbij uit het oogpunt van bestuurlijke consistentie denkt om te gaan met de consequenties van eerder genomen besluiten, zoals de begrenzing van de veiligheidsregio’s.

Samenwerking’95 wil weten hoe het verdere toekomstige plaatje er uit ziet en wat de ons omringende betrokken gemeenten in de nabije toekomst doen. We vinden dat onze dorpen beter af moeten zijn en dat we geen onnodige (dure) tussenstappen moeten zetten.

Politiek gezien is Progressief’96 al jaren aan het proberen zand in de raderen te gooien, in plaats van, samen met de andere partijen, een positieve progressieve bijdrage aan het besturen van onze gemeente te leveren. Vervelend is hoeveel tijd en energie dat van de andere partijen vraagt. Ronduit stuitend zijn soms de meningen en beschuldigingen die via allerlei media worden gedaan. Natuurlijk heel ‘constructief ’ allemaal.

De belangengroep, een paar trekkers met hun persoonlijke belangen, ‘geplaagd ’ door veel tact en geholpen door een behoorlijk aantal meelopers, is weliswaar een minderheid, maar was in staat veel ketelmuziek te produceren. Maar deze muziek was/is wel vals. Het is echt niet zo dat de overgrote meerderheid van alle Haarense inwoners nu terstond wil opsplitsen. Er wordt ook de indruk gewekt dat het allemaal uitstekend zou zijn bij onze buren, maar het nieuws doet ons toch anders geloven. Nee, zo vanzelfsprekend is het dus allemaal niet.

De meerwaarde van een opsplitsing is niet aangetoond. Mede omdat het ons aan inzicht in de bestuurskracht van de kandidaat buurgemeenten ontbreekt. Het zou verstandig zijn als de gemeente Haaren bij haar besluitvorming tot opdeling en samengaan de beschikking zou hebben over recente, betrouwbare bestuurskrachtonderzoeken van de betreffende kandidaat-buurgemeenten.

Samenwerking’95 maakt vooral werk van de leefbaarheid van onze 4 dorpen en is daarbij voorstander van dat wat de dorpen (steeds meer) verbindt. De inwoners (onze kiezers; in aantal meer dan de opsplitsers) verwachten niet dat we het er nu zomaar bij laten zitten.

Mijn stelling is: zorgvuldig herindelen/opsplitsen kan. Daarvoor heb je de bestanddelen visie, kaders, personeelszorg en voldoende goede informatie nodig. Praktisch gezien lijkt 2022 dan het best haalbaar.

Als alle ingrediënten er daadwerkelijk komen, kun je het met hard werken op tijd geregeld hebben.

Bart Velthuizen