Haarendael – Column 10-9-2019

Nee, ook na een paar weken went het idee niet. In tegendeel. Haarendael is afgebrand. Verdriet, teleurstelling, boosheid en andere gevoelens komen steeds terug. Door gesprekken op straat, maar ook door stukjes in de krant en het Haarens Klokje.

Haarendael heeft mij altijd getrokken door haar unieke geschiedenis en haar verhalen. De priesteropleiding en de bewoning door mensen met een beperking. Door de oorlogstijd, zeker nu bij 75 jaar bevrijding.

Als wethouder was ik acht jaar verantwoordelijk voor het dossier Haarendael. Er is heel veel gebeurd in die tijd. De verhuizing van Cello naar het dorp, waarna de verkoopprocedure startte.

Met toen als rol van de gemeente om samen met Cello te kijken welke activiteiten in en rondom Haarendael voor de gemeenteraad acceptabel waren. Ruimere mogelijkheden, zodat verkoop wat makkelijker zou zijn.

Dat gebeurde in goede sfeer, maar door de crisis kwam er toen helaas geen enkele koper.

Over de jaren daarna is een boek te schrijven. Er is natuurlijk wel het een en ander over gepubliceerd, maar dat was niet altijd de waarheid. Over de gemeente, over de provincie, over de eigenaar, over de koper, over de plannen, over de afspraken, over … Veel informatie is helemaal niet algemeen bekend. Gewoon binnenskamers gebleven. Zo hoort dat ook, al zou ik af en toe wel de waarheid van de daken willen schreeuwen.

Als raadsleden zijn we na de brand door het college bijgepraat. Samenwerking’95 stelde dat zeer op prijs. Want ook bij ons leven de nodige vragen. Zoals, wat is de oorzaak (zal wel nooit duidelijk worden), had het voorkomen kunnen worden, welke stappen heeft het college gezet en wat gaat er met Haarendael gebeuren? Vooral dat laatste, wat is de toekomst van wat eens een bijzonder gebouw was met die ruime groene omgeving?

Eind van deze maand kan hierover een stuk duidelijkheid komen. Kan, maar zeker is het allerminst.

Want al  meerdere jaren wordt er gezegd dat er concrete plannen op het gemeentehuis liggen. Maar die zijn er dus helemaal niet. Ja, ideeën wel, maar echt onderbouwde of een uitgewerkt plan niet. Nul.

Eind september komt een ontwikkelaar, niet de eigenaar, voor een gesprek. Met plannen. Laat hopen, dat het deze keer serieus is.

Dan zou er eindelijk na alle ellende en het huidige verdriet een positief bericht over Haarendael kunnen verschijnen.

Johan van den Brand, raadslid Samenwerking’95