Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – Nog een keer de schouders eronder!

Nog één keer de schouders eronder

Met gepaste trots presenteert Samenwerking’95 het verkiezingsprogramma én de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Voorbereiden op de toekomst
Samenwerking’95 wil de opsplitsing soepel laten verlopen. Om die reden kiezen we bewust voor ‘Nog één keer de schouders eronder’ als slogan en belofte voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het begrip ‘samenwerking’ zit niet alleen in de naam van onze partij. Sinds de oprichting in 1995 hebben we samen vorm én inhoud gegeven aan het gemeentebeleid. Schouder aan schouder blijven we dat doen totdat de opsplitsing een feit is. Daar kunt u als kiezer op rekenen.

Naast ‘de toekomst’ heeft Samenwerking’95 in haar programma ook aandacht voor de thema’s; Dienstverlening, Zorg en ondersteuning, Financiën, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Woningbouw en Verkeer en veiligheid.

En zoals u van ons gewend bent, specificeren wij deze thema’s per dorp!

Biezenmortel duurzaam leefbaar!
– Maximale steun voor het project Vorselaer en St. Franciscusschool
– Nieuwe locatie in 2018 voor woningbouw in Biezenmortel
– Verbetering van het fietspad aan de Biezenmortelsestraat
– Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk
– Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen.

Esch duurzaam leefbaar!
– Nieuwbouw basisschool St. Willibrordus en ontwikkeling terrein aan de Postelstraat voor de opsplitsing
– Bouwen van koop- en huurwoningen in de Reigerskant voor starters, doorstromers en
senioren
– Voortzetting ‘Denktank Verkeer’ om realistische, betaalbare oplossingen voor
verkeersproblemen te bedenken
– Inzet BOA voor controle op doorgaand vrachtverkeer en handhaving parkeerverbod voor
vrachtwagens
– Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk
– Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen.
– Realisatie opknappen Leunisdijk / Dorpsstraat
– Duurzame oplossing brug Groenendaal

Haaren duurzaam leefbaar!
– Aandacht en steun voor ontwikkeling van Den Domp
– Start met woningbouw (o.a. seniorenwoningen) in 2019 op locatie Beekdal
– Realisatie van een plein voor het gemeentehuis (uiterlijk in 2019)
– Verbetering bereikbaarheid en parkeergelegenheid in het centrum
– Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk
– Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen

Helvoirt duurzaam leefbaar!
– Afronding centrumplan met verkoop de oude Dr.Landmanschool
– Ondersteuning duurzaamheidsproject De Margriet
– Realisatie opknappen Torenstraat en Achterstraat
– Tweerichtingsverkeer fietspaden N65 naar Vught (tijdelijk)
– Vervolg stapsgewijze realisatie woningen in Den Hoek.
– Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk
– Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

De volgende kandidaten zetten de schouders eronder
1 Johan van den Brand (Haaren)
2 Peter den Ouden (Esch)
3 Marcel Nelissen (Biezenmortel)
4 Thijs Reijnen (Haaren)
5 Paul Oerlemans (Biezenmortel)
6 Christien van Schijndel-Pijnenburg (Esch)
7 Frans van de Wiel (Haaren)
8 Gert Hoogaars (Helvoirt)
9 Mallens Thomas (Biezenmortel)
10 Christ van Schijndel (Esch)
11 Jan Peter van de Wiel (Haaren)
12 Henk van Hattum (Helvoirt)
13 Rien Heesakkers (Haaren)
14 Tom van Sprang (Haaren)
15 Sten Reijnen (Haaren)
16 Geert Jan van Schijndel (Esch)
17 Adrie van den Brand (Helvoirt)
18 Ralph Brands (Haaren)
19 Sam Schoonus (Helvoirt)
20 Jan Pullens (Helvoirt)
21 Henk Bolenius (Helvoirt)
22 Marinus van Kempen (Haaren)
23 Piet den Ouden (Esch)
24 Huub Poels (Helvoirt)

Klik hier voor de kandidatenlijst.