Een gelukkig en gezond 2018

Bestuur en leden van Samenwerking´95
wensen u allen een gezond en gelukkig 2018
en een fijne samenwerking voor de toekomst!