De jeugd heeft de toekomst – Column

De jeugd heeft de toekomst

Politiek en jongeren, een moeizame maar belangrijke combinatie. De gemeente Haaren telt ruim 1.750 jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud. Toen ik zelf in deze leeftijdscategorie viel, was ik vooral druk met zaken zoals studeren, stappen en sporten. Wat later werd het stappen minder en kregen onderwerpen als werken, een huis zoeken en samenwonen meer aandacht.
Politiek staat bij veel jongeren in deze leeftijdsklasse niet in de “top-zoveel”. Maar betekent dit dan ook dat ze niet betrokken zijn bij de lokale gemeenschap of dat ze geen mening hebben over wat er in hun dorp gebeurt of moet gebeuren? Natuurlijk wel!
Deze groep inwoners is vaak actief bij een van de vele verenigingen en weet ook heel goed wat ze wel én niet willen in of met hun dorp.Maar waarom horen wij dan zo weinig uit deze groep, bijvoorbeeld in de discussie over de toekomst van Haaren?

Veel onderwerpen zijn voor deze jongeren nog een soort “ver-van-hun-bed-show”, want, zeg nou zelf, welke jongere van 20 is bezig met de hoogte van de OZB in de gemeente Haaren, laat staan met die van een buurgemeente? Daarnaast nodigt de gemeentebegroting of een live-verslag van de raadsvergadering op de LOHA ook niet uit om er eens lekker voor te gaan zitten. En welke invloed kun je nou eigenlijk uitoefenen met jouw stem?

Samenwerking’95 vindt het belangrijk om ook deze groep van jongeren actief te betrekken bij de lokale politiek en de actuele discussie rondom de toekomst van Haaren. Aan ons als raadsleden de schone en moeilijke  taak om deze groep te interesseren in de ook voor hen, belangrijke onderwerpen. Maar hoe moeten we dat gaan doen? Hoe moeten we dat gaan aanpakken? Misschien helpen de volgende zaken ons:

  • Het glas is half-vol; want wat is er nou fijner om te horen? Hoe slecht het gaat óf wat we allemaal wél bereikt hebben en welke plannen er nog zijn?
  • Ga-in-gesprek; zowel online als gewoon op straat. En vraag naar hun mening over zaken die zij belangrijk vinden. Luister naar hun mening. Wij moeten dit vooral niet zelf voor deze groep in (willen) vullen.
  • Belangrijke zaken melden? Doe dit “to-the-point” en op een begrijpelijke manier.


Als raadslid met de minste dienstjaren herken ik mezelf in deze groep van jongeren. Pas toen ik zelf in de raad terecht kwam, zag ik hoe interessant en belangrijk deze wereld eigenlijk is. Onbekend maakt onbemind? Ik roep daarom alle raadsleden en ook het college van B&W op om de komende weken (nog) actiever de jeugd te betrekken bij de politiek in het algemeen en de discussie rondom de toekomst van Haaren in het bijzonder. Zij plukken immers ook de vruchten van een goed besluit over de toekomst van Haaren.
En aan de jongeren: wacht niet af en neem zelf het initiatief! Politici zijn best aardige mensen hoor.

Geert-Jan van Schijndel
Raadslid Samenwerking’95