Column wethouder – Leefbare dorpen

Column – Leefbare dorpen

Leefbare dorpen

Mooi dat onze nieuwe website nu ook voor iedereen te bereiken is. Daarmee is al die energie er niet voor niets in gestopt. Best iets om trots op te zijn. Het was toch een klus die er weer extra bij kwam.

Al terugdenkend of dit nu de derde of vierde website is, realiseer ik me dat het dit jaar precies veertig jaar geleden is, dat ik de dorpspolitiek inrolde. Gemeenteraadslid Jan van de Wiel benaderde destijds verenigingen in de gemeente (toen nog dorp) Haaren met de vraag of er een paar bestuursleden geïnteresseerd waren om een lokale politieke partij mee op te richten. Dat werd toen Haarens Belang.

Uitgangspunten van de partij waren openheid en openbaarheid, maar ook eerlijkheid en respect. Met het verenigingsleven als basis van een prettige leefomgeving.

Jan is altijd mijn grote voorbeeld geweest. Hij was de tijd ook ver vooruit. Voorzag ontwikkelingen. Hij nam de tijd om bij mensen op bezoek te gaan. Ging gewoon thuis langs. Hij voerde toen vaak al een soort keukentafelgesprek. Had respect voor een andere mening. Probeerde met argumenten mensen te overtuigen.

 

Jan heeft mee aan de basis gestaan van Samenwerking’95. Maar hij was toen al ziek. Hij is helaas ook maar net vijftig geworden. Ik denk nog wel eens terug aan hem en aan die tijd. Aan de discussies die vooral in de kroegen plaatsvonden. Wat zou hij van de huidige tijd gevonden hebben? Een mobieltje heeft hij denk ik niets eens gehad, maar van die ontwikkelingen zou hij genoten hebben. Van de individualisering zeker niet. En van de hardheid van mensen naar elkaar ook niet. Dat zou hem diep teleurgesteld hebben. Niet geaccepteerd ook.

 

Leefbare dorpen. De motie, een initiatief van Samenwerking’95 en door de voltallige gemeenteraad ondersteund, is uit mijn hart gegrepen. Er is al heel veel in de dorpen. En er komen nog steeds allerlei nieuwe initiatieven. Geweldig. Maar het is juist nu belangrijk niet achterover te leunen. We moeten nu vooral kijken hoe we die leefbaarheid naar de toekomst kunnen behouden en versterken. Dat moet je per dorp bekijken. Elk dorp heeft zijn eigenheid. Een mooie uitdaging.

In de motie stond dat de raad actief meegenomen moet worden in het proces. Graag. Maar hoe wil de raad dat? Samenwerking’95 wil graag vanaf het begin mee inventariseren en meedenken. Uit mijn hart gegrepen. Aan de slag ermee!

Jan van de Wiel zou dat zeker ook gedaan hebben.