Column – Toekomst Haaren

Al vanaf de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen gaat het in Haaren over de toekomst van onze gemeente. Samenwerking’95 is de verkiezingen ingegaan met de boodschap dat we onze 4 dorpen toekomstbestendig, blijvend leefbaar, willen maken. De belangrijkste pijlers hiervoor zijn woningbouw, jeugd, zorg en ondersteuning, verenigingen en voorzieningen.

Om onze doelen te bereiken moet er intensief samengewerkt worden met andere gemeenten. Dat vonden we toen en dat vinden we nu nog. En doen we nu ook op allerlei vlakken, zoals op het vlak van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning.

Het grote verschil met toen is dat we destijds dachten dat we gingen samenwerken met Boxtel, sint-Michielsgestel én Vught. We wilden dit zo efficiënt mogelijk doen. Er moest een goede organisatie opgezet worden: kostenbesparend, effectiever, met meer kennis, minder kwetsbaar en toch dicht bij de mensen. Samenwerking’95 was ervan overtuigd dat dit zou leiden tot samenvoeging.

Dit is anders gelopen. Vught haakte al rond de verkiezingen af. En veel inwoners zien een samenwerking met Boxtel en sint-Michielsgestel niet zitten (zeker niet als dit leidt tot een samenvoeging). Ook samenwerking’95 heeft hier naar geluisterd. De voorgenomen ambtelijke fusie met de voorgenoemde gemeenten is afgeblazen. Het toekomstperspectief is vastgesteld op opsplitsing van onze gemeente. De realiteit is dat Biezenmortel nooit mee zal willen gaan in de richting van den Bosch en dat Helvoirt en Esch nooit richting Tilburg zullen gaan. Het is dan ook niet reëel om te denken dat bij een herindeling de gemeente Haaren één gemeente blijft.

Samenwerking’95 heeft dan ook vastgesteld dat als we gaan herindelen, dit tot een opsplitsing van onze gemeente zal leiden. Het toekomstperspectief van onze gemeente is dan ook een opsplitsing.

De redenen dat we dit niet nu doen, zijn, dat we vinden dat de dorpen beter af moeten zijn, dat we geen onnodige (dure?) tussenstappen gaan zetten en we dus willen weten hoe het verdere toekomstige plaatje er uitziet: wat gaan onze omringende gemeenten in de (nabije) toekomst doen. Samenwerking’95 vindt dat gemiddelde inwoner van Helvoirt er niets wijzer van wordt om met alleen Vught verder te gaan. Hetzelfde geldt voor de inwoners van Esch met Boxtel evenals Haaren met Oisterwijk. Ook die gemeenten moeten in een groter verband samenwerken om hun taken te kunnen uitvoeren. Wat ons betreft blijven we dan ook bouwen aan de toekomstbestendigheid van onze gemeente totdat het echt een toegevoegde waarde heeft voor onze dorpen om afscheid van elkaar te nemen.

 

Peter den Ouden

Raadslid Samenwerking’95

Peter den Ouden