Column – Still going Strong!

Samenwerking ’95 maakt werk van levendige dorpen waar u als inwoner tevreden over bent. We vinden het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil is. We richten onze pijlen op voldoende woningen voor starters, doorstromers en senioren. We maken ons sterk voor de bouw van brede scholen en woonzorgcentra. We steken tijd en energie in het onderhoud van wegen en de aanleg van voldoende groen. Als gemeente organiseren we toekomstige taken voor jeugd, zorg en werk zo dicht mogelijk in de buurt. Samenwerking ’95 wil dat de financiën op orde zijn, dat de gemeenschappelijke voorzieningen voor u als inwoner betaalbaar zijn en blijven. Tot nu toe slagen we daarin.

Maar dat gaat niet vanzelf. Een efficiënt functionerende, gemeentelijke organisatie is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Om deze ambities waar te maken werken we op onderdelen al jaren intensief samen met andere gemeenten.

Nu we verdere intensivering en uitbreiding van de ambtelijke samenwerking hebben opgehouden, is aandacht voor het intussen in stand houden van de gemeentelijke organisatie op z’n plaats. Later als het duidelijker wordt waar het bestuurlijk naar toe kan gaan, kan er weer verder worden gebouwd aan een vernieuwde gemeentelijke organisatie.

Voorgenomen ambtelijke samenwerking is voor ons een opmaat. Wij zijn er vast van overtuigd dat deze laatste optie, op den duur, de meeste winst zal opleveren.

Onze dorpen blijvend leefbaar, was en blijft ons devies!

Bart Velthuizen, raadslid Samenwerking’95