Column – Still going strong! (3)

Still going strong! (3)

Deze column is gepubliceerd op 11-05-2016

Er is weer van alles gebeurt de laatste maanden.

Op dit moment trekken de gebeurtenissen inzake Haarendael de aandacht.

Wij hebben een goede toekomst voor het gebouwencomplex voor ogen.

We gaan voor nieuwe bestemmingen die bijdragen aan het herstel van de allure van het landgoed, waarbij aandacht is voor duurzame instandhouding van de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het complex en z’n omgeving.

Ondanks dat dit proces tot nu toe is vertraagd en er incidenten zijn die realisatie van de plannen lijken te dwarsbomen, vertrouwen we erop dat de partijen er uit zullen komen en dat de huidige kwesties van koop- en doorlevering van het Landgoed binnenkort kunnen worden gerealiseerd.

Zoals u weet zit een gemeentelijke herverdeling-opsplitsing er op de korte termijn nog niet in.

Soms zijn belangen nu eenmaal niet (direct) te combineren. Er dient ook enige bestuurlijke consistentie te zijn waarbij er niet steeds met alle winden kan worden mee gewaaid.

Er zijn ook tegenstellingen. Met name wat te doen met de inpassing van de uitkomsten uit referenda of andere volksraadplegingen. Als ik denk aan vernieuwing van het bestuursmodel dan denk ik aan bottum up in plaats van top down. En ook aan minder regels, voorwaarden scheppen en grote lijnen in plaats van details. Hier is zeker nog enig omdenken nodig.

Samenwerking ’95 maakt werk van levendige dorpen waar u als inwoner tevreden over bent. We vinden het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil is. We richten onze pijlen op voldoende woningen voor starters, doorstromers en senioren. We maken ons sterk voor de bouw van brede scholen en woonzorgcentra. We steken tijd en energie in het onderhoud van wegen en de aanleg van voldoende groen. Als gemeente organiseren we toekomstige taken voor jeugd, zorg en werk zo dicht mogelijk in de buurt. Samenwerking ’95 wil dat de financiën op orde zijn, dat de gemeenschappelijke voorzieningen voor u als inwoner betaalbaar zijn en blijven. En tot nu toe slagen we daarin.

Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zullen we moeten vernieuwen, veranderen en samenwerken, zo u wilt kantelen. Daar willen we aan werken.

Onze dorpen blijvend leefbaar, was en blijft ons devies!

Bart Velthuizen, raadslid Samenwerking’95