Column – Samenwerking’95 halfweg

Samenwerking95 Halfweg

Waarom deze titel? Nou, gewoon omdat we halfweg zijn van deze raadsperiode. Al eerder heb ik deel uit mogen maken van de raad in Haaren en omdat ik na die raadsperiode de raadsvergaderingen altijd bleef bijwonen, werd ik door S’95 gevraagd of ik weer op een verkiesbare plaats zou willen staan. Hierop hoefde ik niet lang na te denken, omdat ik politiek leuk en interessant vind heb ik hierop ja gezegd. En ja, dan begint zo’n periode van vergaderingen en bijeenkomsten volgen. Maar waar ik  vanaf het begin zeer in geïnteresseerd was, hoe de uitwerking van de vier transities (WMO) in onze gemeente zou plaatsvinden. Dit is mede onder regie van wethouder Johan van den Brand zo goed als probleemloos verlopen. Maar ook keek ik uit naar wat er allemaal zou gaan gebeuren binnen onze gemeente, zoals het bouwen van nieuwe woningen, de vervanging van de zorgcentra, het onderhoud van de wegen, de buitensportverenigingen die gekort zouden worden. Al met al is het tot nu toe prima verlopen. Kijk maar eens waar er allemaal gebouwd word binnen onze gemeente, zoals den Hoek – Wijngaert 3 – Brede school de Sprankel – het gereedkomen van het Vincent van Goghplein –  het gemeenschapshuis HelvoirThuis – Reigerskant – Engelenhoef – de zorgcentra. Dit is toch wel hetgeen S’95 altijd wilde, bouwen om de vier kernen leefbaar te houden. Maar ook  verschillende wegen zijn stevig aangepakt, met tevens de vervanging van de riolering, zodat deze weer toekomstbestendig zijn. En dan misschien nog kunstgrasvelden voor Helvoirt en Haaren, zodat ook zij  geholpen zijn met de overbezetting van de velden. Wel een zorg voor de toekomst is het bouwen in de vier kernen en met name Biezenmortel en Esch. Hier moet echt hard aan getrokken worden om deze kernen leefbaar te houden. Maar S’95 zal zijn best proberen te doen, dit samen met de andere partijen in de gemeente. En als binnen de raad niet achterom gekeken wordt maar vooruit, dan kan er nog veel gerealiseerd worden. En blijf ik het raadswerk graag doen voor onze burgers, want daar doe ik het voor.

M.Nelissen     Samenwerking95