Column – Ontvlechting – Invlechting

Column 23 januari 2020

Het laatste jaar van de gemeente Haaren is begonnen. Er is zelfs al weer bijna een maand voorbij.

De tijd vliegt, of je dat nu wilt of niet. En dat geldt ook voor de lokale politiek.

Enkele jaren geleden is tot een opsplitsing van onze gemeente besloten. Maar 2021 leek toen nog ver weg. Daarom dachten we nog heel wat voor onze inwoners te kunnen betekenen. Een wethouder riep zelfs, dat we de besluiten tot de laatste dag van 2020 zelf zouden nemen. Niet dus.

Al  vrij snel bleek, dat we dat als gemeenteraad volgens de wet bijna niets meer mogen. Als het om meer dan € 50.000,- gaat, beslissen eerst de buurgemeenten en uiteindelijk de provincie. Ook als het niet om geld gaat, maar om wat grotere beleidsveranderingen, is dat de werkwijze.

In het begin had Samenwerking’95 daar heel veel moeite mee. Maar wet is wet. Bovendien bleek, dat de buurgemeenten al snel hun verantwoordelijkheid namen. En ook serieus naar de toekomst van hun nieuwe gemeente keken, dus ook naar het dorp wat erbij zal komen in 2021. Ook gemeenteraadsleden die eerst nauwelijks belangstelling voor Haaren toonden, zetten zich nu in voor Haarense aangelegenheden.

Ik had zelf niet verwacht dat deze ontwikkelingen zo snel zouden gaan. Met als gevolg, want laten we eerlijk zijn, dat de gemeenteraad van Haaren vrijwel overbodig is. Er zijn ook nauwelijks nog serieuze agendapunten. En discussie over de aangeboden voorstellen is vaak overbodig.

Van één kant ben ik wel blij met de  voortvarendheid van Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg. Van de andere kant betreur ik de ingeslopen passiviteit in Haaren. Een voorbeeld is de Ontvlechting-Invlechtingslijst. Hiermee waren we al in het voorjaar van vorig jaar bezig. Het is een lijst waarop  allerlei zaken staan, waarvoor het college en de gemeenteraad zich zouden kunnen inzetten. Waar bij elk punt de keuze wordt gemaakt om het de nieuwe gemeente te laten doen of het samen met de nieuwe gemeente te doen. Of het zelf nog te doen. Of helemaal niet meer te doen.

Nu is de lijst klaar voor vaststelling in de gemeenteraad. Bijna een jaar later. Met minder dan een jaar te gaan. Veel gaat naar de nieuwe gemeente. Haaren doet nog weinig zelf. Jammer of toch maar goed zo?

Johan van den Brand,

raadslid Samenwerking’95