Column – Onder curatele?

6 december 2018 – Column – Onder curatele?

Hebben we als gemeenteraad in Haaren nog wel iets te zeggen? Wordt alles de laatste twee jaren van onze mooie, groene gemeente beslist door Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught? En de provincie?

Vorige week kregen we een presentatie over preventief toezicht. Dat gaat in, meteen nadat het herindelingsontwerp is vastgesteld. Dat gebeurt op 17 en 18 december a.s. En niemand twijfelt er nog over dat in de vier buurgemeenten en in Haaren de gemeenteraden in zullen stemmen met het herindelingsontwerp, oftewel de volgende stap in opsplitsing van Haaren per 1 januari 2021.
Velen hebben keihard gewerkt aan de voorbereidingen. Een groot aantal van hen gaat ook verder met de uitwerking van het opsplitsen. Ook een stevige klus. Voor inwoners die toch graag een zienswijze willen uitbrengen over de opsplitsing, start binnenkort een periode van acht weken. Dat is onderdeel van de wettelijke procedure.

Wat betekent dat besluit nu voor de rol van de gemeenteraad van Haaren? De informatieavond heeft dat duidelijk gemaakt. Dat was nodig, want we kregen van de wethouder steeds verschillende informatie daarover. Met de Begroting 2019 kunnen we gelukkig verder. Die uitgaven liggen vast. Alle nieuwe uitgaven boven € 50.000,- worden eerst ambtelijk besproken met de buren. Als ons College er daarna mee instemt, gaat het naar de colleges van de vier buurgemeenten. Dan pas naar ons als gemeenteraad. En als wij er mee instemmen moet ook de provincie het goedkeuren. Kortom een lang proces en uiteindelijk bepalen we het niet zelf. Preventief toezicht heet dat.

Samenwerking’95 heeft steeds vaart willen maken met De Vorselaer, Den Domp en de St. Willibrordusschool. Maar we kregen vaak niets te horen of het werd uitgesteld. En nu gaan we er dus niet meer zelf over. Want Samenwerking’95 betwijfelt dat de vier miljoen voldoende is voor drie grote projecten. Jammer, preventief toezicht noemen ze dat.
En de N65? Na de eerdere drie miljoen, nog bijna zo’n bedrag erbij om het probleem van provincie (en rijk) op te lossen. Wedden dat de provincie dat prima vindt?

Samenwerking’95 weet dat de regels zo zijn. En of het nu preventief toezicht heet of onder curatele staan, maakt niets uit. Het is moeilijk in te schatten hoe vaak we er mee te maken zullen krijgen. En wat de gevolgen dan zullen zijn.

Johan van den Brand,
fractievoorzitter Samenwerking’95