Column – Nog twee jaar

30 januari 2019 – Column – Nog twee jaar

Tijd gaat snel. Net is het nieuwe jaar begonnen of januari is al weer voorbij.
Politieke bijeenkomsten zijn er al wel wat geweest in 2019, maar de eerste raadsvergadering moet nog komen.
Is er dan niets meer te besluiten voor de gemeenteraad? Zitten we gewoon een beetje te wachten op de vier buurgemeenten, waar onze vier dorpen vanaf 2021 bij horen? Want het besluit tot opsplitsen is toch gevallen? Ik kan me die reacties heel goed voorstellen. Al zitten we natuurlijk in een lang proces, waarbij uiteindelijk de Tweede Kamer en tot slot de Eerste Kamer definitief besluiten.

De conclusie van veel minder raadsvoorstellen is juist. Al in de laatste vergadering was dat duidelijk. Veel minder dan in vorige decembermaanden. Daar komt nu bij, dat het college aan de raad voorstelt om ook maar geen Perspectiefnota aan te bieden, hoewel dat verplicht is. De Perspectiefnota is een plan dat in het voorjaar door het college aan de raad wordt aangeboden. Daarin staan o.a. de plannen voor het volgend jaar. Het college vindt dat niet meer zinvol. Lekker makkelijk.
Geen plannen meer maken voor 2021 lijkt me duidelijk. Maar wat Samenwerking’95 nu juist van dit college had verwacht, is een duidelijk plan wat inwoners volgend jaar kunnen verwachten met het oog op de nieuwe gemeenten.
Voor welke inwoners verandert de WMO of Jeugdhulp en hoe gaat die overgang? Wat zijn de ontwikkelingen voor de verenigingen, denk aan subsidies? Hoe gaat het met de milieustraat in de toekomst? Wat verandert er bij politie en brandweer? Hoe zit het met de bouwplannen in de komende jaren? Blijven inwoners zelf groenprojecten doen? Etc., etc., etc. Een gemiste kans dus.
O ja, dan heb ik nog niet eens de St. Willibrordusschool, De Vorselaer en Den Domp genoemd.

Even terug nog naar het herindelingsontwerp. Want de raad heeft dit wel vastgesteld, maar dat ligt nu bij de inwoners. Dit geeft inwoners een kans een zienswijze in te dienen. We staan aan de vooravond van een lang en uniek traject. De gemeente Haaren wordt opnieuw ingedeeld. En dat blijven wij als partij nauwgezet en kritisch volgen om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Misschien herkent u het laatste stukje tekst. Het is niet van mij, maar van Tom van Sprang. Ambitieus, jong raadslid voor Samenwerking’95. Lees eens meer van hem op www.tomvansprang.nl
Met Tom en onze andere fractieleden zullen wij ons in ieder geval wel tot de laatste dag blijven inzetten!

Johan van den Brand,
fractievoorzitter Samenwerking’95