Column – Nog één keer de schouders eronder

Nog één keer de schouders eronder

Een meerderheid van de kiezers stemde tijdens de Burgerpeiling op 4 oktober 2017 vóór opsplitsing van de gemeente Haaren. Op basis van deze uitslag besloot de gemeenteraad tot opsplitsen van de gemeente Haaren. Liefst zo snel mogelijk, 1 januari 2021. Voor Samenwerking’95 is het duidelijk waar de dorpen naar toe gaan. Helvoirt gaat naar Vught, Haaren naar Oisterwijk, Esch naar Boxtel en Biezenmortel naar Tilburg. In de grensgebieden kunnen de inwoners wel mogelijke aanpassingen bepalen.

Samenwerking’95 wil de opsplitsing soepel laten verlopen. Om die reden kiezen we bewust voor ‘Nog één keer de schouders eronder’ als slogan en belofte voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het begrip ‘samenwerking’ zit niet alleen in de naam van onze partij. Sinds de oprichting in 1995 hebben we samen vorm én inhoud gegeven aan het gemeentebeleid. Schouder aan schouder blijven we dat doen totdat de opsplitsing een feit is. Daar kunt u als kiezer op rekenen.

Samenwerking’95 waarborgt ook in de volgende raadsperiode een zorgvuldig bestuurlijk proces:

– Oog voor belangen alle inwoners, verenigingen en ondernemers
– Betrokkenheid inwoners creëren bij gemeenschappelijke plannen
– Heldere communicatie over gevolgen opsplitsing naar aanleiding van vragen en verzoeken
– Heldere overdracht van de ondersteuning bij zorgvragen
– Goede overdracht van evenementen
– Duidelijk vastleggen van verenigingsbelangen
– Belangenbehartiging agrariërs en andere ondernemers

Tot aan de verkiezingen van 21 maart zullen we u op allerlei manieren onze plannen duidelijk maken. Maar we gaan geen dingen roepen en beloven die niet kunnen. Voeten op de grond en eerlijk zijn. Zo kent u Samenwerking’95. Dat blijft dus ook de komende maanden zo.

Er is de laatste jaren veel gebeurd in onze dorpen. Dat kan iedereen natuurlijk zelf zien. Maar ook heel belangrijk zijn veel dingen die niet te zien zijn. Toch gaat Samenwerking´95 niet opscheppen of trots achterover leunen. Dat heeft Samenwerking’95 nooit gedaan en zal ook de komende jaren niet gebeuren. Daar mag u ons steeds op aanspreken.

We zetten er nog één keer de schouders onder!

Johan van den Brand