Column – N65, Alles of Niets?

18 oktober 2018 – Column – N65: Alles of niets?

Ook Samenwerking’95 heeft met gezonde spanning naar de gemeentebegroting uitgekeken. De laatste begroting waarin we als Haaren nog echt iets te zeggen hebben. Sinds lang ook de eerste zonder onze inbreng vanuit Samenwerking’95. Vandaar onze nieuwsgierigheid naar vooral de drie grote projecten en de N65.

Toch viel ons als eerste op, dat er in de begroting alle aandacht is voor mantelzorgers en vrijwilligers, voor onze WSD-ers en statushouders, voor specialistische hulp bij jeugd en Wmo, voor armoede en dementie. Voor onze inwoners, die echt hulp nodig hebben.
Samenwerking’95 ondersteunt dit graag.

Dan de drie grote projecten, St. Willibrordusschool, Den Domp en De Vorselaer. In het eerste half jaar van dit college, was het erg stil rondom die plannen. We hebben het gevoel, dat de eerste twee nu echt een vervolg krijgen. Over de plannen in Biezenmortel hebben we onze twijfels. Geen idee of dat terecht is overigens. Wel zijn we geschrokken van de mogelijke financiële bijdrage van de gemeente. Het bedrag wat het college voorstelt in de begroting is minder dan de helft van de ruimte die er een jaar geleden nog was. Bovendien heeft de wethouder op 5 juli toegezegd met concrete bedragen in de begroting van 2019 te komen. Die staan er niet in. Even maar de plannen afwachten?

Dan de N65. Voor Samenwerking’95 echt een zorgpunt. Terecht dat de plannen opnieuw tegen het licht worden gehouden. De beslissing in juni jl. uitstellen, was logisch. Dat de wethouder toen een soort blanco cheque wilde hebben, was van de gekke. Dat hebben we ook aangegeven.
In de gemeentebegroting staat maar een heel kort stukje over de N65. Dat de inwoners van Helvoirt een zienswijze kunnen indienen en dat het de gemeente meer gaat kosten. Dat is de vraag natuurlijk.
Al jaren is de voltallige gemeenteraad het er over eens, drie miljoen en geen cent meer. Daarmee op pad gestuurd, kreeg de vorige wethouder tot 19 miljoen aan werk voor onze gemeente geregeld.
Zijn onze zorgen nu terecht? Gezien de voorpagina van het Brabants Dagblad van 13 oktober zeker. Voor het project N65 is nl. 37 miljoen extra nodig. En wie gaat dat betalen?
En wat als die nieuwe plannen niet doorgaan. Hebben we dan ook de eerder afgesproken plannen (dus alles) verspeeld?

Samenwerking’95 heeft in verkiezingstijd aangegeven, dat vooral de consequenties voor de inwoners van Helvoirt van groot belang zijn. Achterstraat en Schilderstraatje gaan dicht. Hoe gaan de verkeersstromen in Helvoirt lopen? En komt er 70% meer verkeer in het dorp? Enzovoort. U zult begrijpen dat we al enkele keren aangegeven hebben, eerst de gevolgen voor Helvoirt (en Haaren) te willen weten. De gemeenteraad is er niet voor het verkeer van Den Bosch richting Tilburg of omgekeerd, maar juist voor onze inwoners. Daar mag u ons op aanspreken!

Johan van den Brand,
fractievoorzitter Samenwerking’95