Column – Haarendael, hoe nu verder?

In het Brabants Dagblad (Meierij-editie, 18 mei 2020) kon u lezen dat Samenwerking’95 “hevig verontwaardigd” is, “dat de gemeente geen ruchtbaarheid heeft gegeven aan de uitbreiding van het aantal bewoners op het landgoed”. En dat klopt!

Want de buurtbewoners zijn helemaal niet geïnformeerd!

En de gemeenteraad was helemaal niet geïnformeerd!

Ook over andere belangrijke zaken (Den Domp, Leunisdijk en St. Willibrordusschool in Esch) horen we als raad vaak niets. Een schande.

Toen we als gemeenteraad een bericht kregen, dat het aantal van 8 arbeidsmigranten op Haarendael mondjesmaat zou worden uitgebreid, heeft Samenwerking’95 in de raadsvergadering van 7 mei ’20 naar het juiste aantal gevraagd. En dat aantal is 45. Van 8 naar 45 is dus mondjesmaat! Maar gaf de wethouder aan, de gemeente Oisterwijk is het er mee eens.

Samenwerking’95 heeft heel veel vragen over Haarendael:

   Hoe is de stand van zaken met de plannen voor de toekomst?

   Hoe en wanneer worden de inwoners betrokken bij de plannen?

   Moet de gemeente voor een verdienmodel zorgen of de ondernemer?

   Moet de gemeente zich niet aan een bestemmingsplan houden?

We hebben een aantal vragen aan het College van de gemeente Haaren voorgelegd. We kregen snel een reactie, maar weinig antwoorden. Veel vragen blijven! Zo ga je niet met de gemeenteraad om.

Heel snel na onze vragen, kregen de bewoners in de buurt van Haarendael een brief van de gemeente. Eindelijk. Maar heel veel is nog niet duidelijk. De buurt wordt opgeroepen zich te laten horen over de toekomstplannen.

Diezelfde oproep doet Samenwerking’95 aan het College van Haaren. Stop met dat stiekeme gedoe. Laat meer en eerder van je horen. Beantwoord onze vragen. Betrek de gemeenteraad bij de plannen. Zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen en er in de toekomst weer een prachtig Landgoed Haarendael is.

Mail gerust naar samenwerking95@gmail.com. We werken graag samen.

Fractieleden Samenwerking’95