Column – Bestuurlijke toekomst gemeente Haaren

Bestuurlijke toekomst gemeente Haaren.

Zo is de aanhef van het raadsvoorstel van het college van B&W over het opsplitsen van onze mooie gemeente. Een meerderheid van onze inwoners heeft zich uitgesproken om onze gemeente op te splitsen.

De vraag die overeind blijft is echter of we er na het opsplitsen beter van gaan worden, maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ik heb de overtuiging dat we na deze opsplitsing nog niet voldoende bestuurs-krachtig zullen zijn. Mijn verwachting is dat er na onze opsplitsing binnen afzienbare tijd een volgende nieuwe herindeling c.q. opsplitsing zal volgen. Onze dorpen zijn beter af zonder deze dure tussenstappen. Zonde van de tijd, het geld en alle onrust die het opnieuw teweeg brengt in onze mooie gemeente Haaren.

De  gemeenteraad gaat een besluit nemen terwijl we ook niet goed weten wat de ons omliggende gemeenten in de toekomst gaan doen. Dat  is toch merkwaardig vindt u niet? Ja, ze werken samen met andere gemeenten om hun diensten naar de burger goed uit te voeren, maar dat doen wij als gemeente Haaren ook al een aantal jaren.

Waarom geeft de provincie in het kader van Veerkrachtig bestuur geen duidelijkheid? De provincie zou middels Veerkrachtig bestuur haar visie duidelijk moeten maken. Wat willen we als provincie met al die kleinere gemeenten in Brabant. Wanneer zijn ze dan bestuurs-krachtig en toekomstbestendig en welke schaalgrootte dient een gemeente bij benadering te hebben? Geef de richting aan waar je met Brabant naar toe wilt. Maar nee, ze laten de gemeenten zwemmen in onzekerheid over hun toekomst. Ik  vind de rol die de provincie hierin speelt erg dubieus en verwijtbaar.

De gemeenteraad van Haaren gaat een besluit nemen over de toekomst van de gemeente Haaren. Dat gaan we zorgvuldig doen. Samenwerking’ 95 is er alles aan gelegen om de leefbaarheid van onze dorpen zo goed mogelijk te borgen. Om dat te realiseren dienen nog de noodzakelijke investeringen te worden gedaan. Het gaat hierbij om het gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel, het gemeenschapshuis  Den Domp in Haaren en de Sint Willibrordusschool in Esch. Daar gaan we voor.

Thijs Reijnen  Samenwerking’95