Column – Begroting 2017

Begroting 2017

Bij de begrotingsbehandeling gaat samenwerking’95 voor de toekomstbestendigheid van onze dorpen. Samenwerking’95 gaat voor wat er in de dorpen moet zijn.

De begroting is namelijk meer dan een financieel stuk. Met de begroting bepalen we niet alleen hoeveel geld we uitgeven aan onze verplichtingen, maar met name bepalen we hoe we het geld verdelen over onze doelen. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen om dat te bereiken?

Wat we willen bereiken is vaak makkelijker vast te leggen dan hoe we het willen bereiken. In de toekomstvisie van de gemeente Haaren (uit 2011!) hebben we al benoemd dat de gemeente Haaren moet bestaan uit 4 levendige dorpen. Dat is ook de visie die we vast hebben gelegd. De pijlers die in die visie genoemd worden hebben we nog steeds: woningbouw, basisvoorzieningen, infrastructuur, bedrijvigheid en groen.

De tijden zijn sindsdien echter ook wel enigszins veranderd. Met name op het gebied van zorg zijn er veel taken bij de gemeente komen liggen. Een extra belangrijke pijler is dan ook de zorg.

Samenwerking’95 gaat dan ook voor 4 levendige dorpen, met als speerpunten voor elk dorp woningbouw, voldoende voorzieningen en goede zorg dichtbij. Dat betekent niet per definitie dat er in elk dorp dezelfde voorzieningen moeten zijn. Samenwerking’95 vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar maatwerk. Dat initiatieven vanuit de dorpen, die de samenhang en de levendigheid versterken, ondersteund worden. Dat we sturen op voorzieningen die passen bij de dorpen, waarbij we proberen om ook verbanden te leggen tussen de 3 speerpunten.

In deze begroting wordt er op veel punten invulling gegeven aan deze speerpunten. Op een aantal punten zal samenwerking’95 toch extra inzetten. Dan gaat het met name over wat we gaan doen. We willen de speerpunten concreter maken. We willen invulling geven aan wat er in de toekomst moet zijn in onze dorpen. Dat is wat u van ons kunt verwachten bij de behandeling van de begroting.

 

Samenwerking’95

Sten Reijnen

Thijs Reijnen

Bart Velthuizen

Marcel Nelissen

Geert-Jan van Schijndel

Peter den Ouden