Rug recht Haaren – Column

Rug recht Haaren Herindelen en/of opsplitsen? Oké. Maar dan wel zorgvuldig, met een echte stem van de inwoners. Niet een weggeefconstructie, maar een keuze die hout snijdt. Het rapport Augusteijn geeft geen argumenten die de urgentie tot opheffen ondersteunen en waarom een snelle datum voor de inwoners goed zou zijn. Wel wordt aangegeven dat de Provincie op korte termijn duidelijk

Lees meer

Column wethouder – Leefbare dorpen

Column – Leefbare dorpen Leefbare dorpen Mooi dat onze nieuwe website nu ook voor iedereen te bereiken is. Daarmee is al die energie er niet voor niets in gestopt. Best iets om trots op te zijn. Het was toch een klus die er weer extra bij kwam. Al terugdenkend of dit nu de derde of vierde website is, realiseer ik

Lees meer

Column – Toekomst Haaren

Al vanaf de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen gaat het in Haaren over de toekomst van onze gemeente. Samenwerking’95 is de verkiezingen ingegaan met de boodschap dat we onze 4 dorpen toekomstbestendig, blijvend leefbaar, willen maken. De belangrijkste pijlers hiervoor zijn woningbouw, jeugd, zorg en ondersteuning, verenigingen en voorzieningen. Om onze doelen te bereiken moet er intensief samengewerkt worden met andere gemeenten. Dat

Lees meer

Column – Begroting 2017

Begroting 2017 Bij de begrotingsbehandeling gaat samenwerking’95 voor de toekomstbestendigheid van onze dorpen. Samenwerking’95 gaat voor wat er in de dorpen moet zijn. De begroting is namelijk meer dan een financieel stuk. Met de begroting bepalen we niet alleen hoeveel geld we uitgeven aan onze verplichtingen, maar met name bepalen we hoe we het geld verdelen over onze doelen. Wat

Lees meer

Column wethouder van den Brand – Toekomst

Toekomst Deze nieuwe website van Samenwerking’95 komt op een goed moment en straalt iets uit. Om met dat laatste te beginnen, we kijken vooruit. We steken energie in wat onze inwoners nodig hebben en daarbij van de gemeente mogen verwachten. We gaan verder met het versterken van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt als leefbare dorpen. We stonden en staan daar

Lees meer

Column – Samenwerking’95 halfweg

Samenwerking‘95 Halfweg Waarom deze titel? Nou, gewoon omdat we halfweg zijn van deze raadsperiode. Al eerder heb ik deel uit mogen maken van de raad in Haaren en omdat ik na die raadsperiode de raadsvergaderingen altijd bleef bijwonen, werd ik door S’95 gevraagd of ik weer op een verkiesbare plaats zou willen staan. Hierop hoefde ik niet lang na te

Lees meer

Column – Still going strong! (3)

Still going strong! (3) Deze column is gepubliceerd op 11-05-2016 Er is weer van alles gebeurt de laatste maanden. Op dit moment trekken de gebeurtenissen inzake Haarendael de aandacht. Wij hebben een goede toekomst voor het gebouwencomplex voor ogen. We gaan voor nieuwe bestemmingen die bijdragen aan het herstel van de allure van het landgoed, waarbij aandacht is voor duurzame

Lees meer

Column – Kunstgrasvelden

Kunstgrasvelden voor RKSV Nemelaer en vv Helvoirt?? Deze column is op 18-02-2016 verschenen Op de raadsagenda van 03 maart a.s is de exploitatie van de buitensport accomodaties van de gemeente Haaren geagendeerd. Dit agenda punt heeft o.a. tot doel de exploitatie van de sportparken te harmoniseren. Verder heeft de raad in haar vergadering van 16 juli 2015 een amendement aangenomen

Lees meer

Column – Still going Strong!

Samenwerking ’95 maakt werk van levendige dorpen waar u als inwoner tevreden over bent. We vinden het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil is. We richten onze pijlen op voldoende woningen voor starters, doorstromers en senioren. We maken ons sterk voor de bouw van brede scholen en woonzorgcentra. We steken tijd en energie in het onderhoud van wegen en de

Lees meer
1 2