1.100 dagen geleden – Column

1.100 dagen geleden

Bijna 1.100 dagen geleden werd ik toegelaten tot de gemeenteraad van Haaren. Mijn eerste echte raadsvergadering op 20 november 2014 is de boeken in gegaan als ‘bijzonder’. Niet zozeer omdat ik nu tot de volksvertegenwoordigers van de gemeente Haaren behoorde. Nee, meer omdat op deze avond het startschot werd gegeven voor een proces dat ons bijna 3 jaar bezig heeft gehouden; de toekomst van Haaren.

Als jong, onervaren en af en toe naïef raadslid heb ik in deze periode veel geleerd over het bedrijven van lokale politiek rondom zo’n gevoelig thema. Veel zaken spraken mij aan, veel zaken ook niet. Ik ben blij om bij een partij te zitten die altijd op een positieve en fatsoenlijke manier en met een open houding dit traject doorlopen heeft. Dit vanuit de overtuiging om het beste voor onze inwoners te bereiken.

Volgens Samenwerking’95 is er vanuit financieel en bestuurlijk oogpunt nog steeds geen aanleiding om snel op te splitsen. Behalve de uitkomst van de burgerpeiling geven het bestuurskrachtonderzoek en de overige recente onderzoeken geen onderbouwde redenen om dit wel te doen. Maar als partij zijn wij natuurlijk niet blind voor de huidige situatie. We moeten verder, ook al is dit misschien niet zoals wij het graag gezien hadden. Dit hoort nu eenmaal bij besturen.

“Onze dorpen blijvend leefbaar”; dat was en is het doel van onze partij. Hoe zorgen we ervoor dat, als we gaan opsplitsen, onze plannen geborgd zijn? Hoe zorgen we ervoor dat Den Domp opgeknapt wordt, Biezenmortel weer een bruisend gemeenschapshuis krijgt en hoe we de school in Esch weer toekomstbestendig krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat de belangen van onze inwoners geborgd zijn? Hoe zorgen we ervoor dat het ambtelijk apparaat haar werkzaamheden op een goede manier uit kan blijven voeren? Dit zijn voor ons belangrijke zaken die helder moeten zijn om een goed besluit te kunnen nemen op 21 december! Gelukkig heeft de raad de motie hierover unaniem ingediend en is dit door het college volledig overgenomen. Hopelijk een goede eerste stap richting een voortvarend vervolg op de afgelopen 156 weken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert-Jan van Schijndel

Raadslid Samenwerking’95