Sla de handen ineen en stem voor een zelfstandig Haaren

Samenwerking’95 is van mening dat zelfstandig blijven een realistische en toekombestendige optie is.

We hebben de zaken goed voor elkaar…
Veel inwoners zijn tevreden over Haaren als zelfstandige gemeente. In de 4 dorpen – Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Esch – is het goed toeven. Zowel op het gebied van wonen en zorg als in de faciliteiten voor
scholing en sport. Binnen en tussen de kernen bestaan veel krachtige samenwerkingsverbanden. En niet onbelangrijk: de gemeente heeft de financiën op orde.

We zijn er nog niet…
De gemeente Haaren opsplitsen en de huidige kernen onderbrengen bij andere gemeentes heeft op dit moment geen prioriteit. Het is een dure en onnodige tussenstap. Tegelijkertijd beseft Samenwerking ’95 heel goed dat we er in Haaren nog niet zijn. We staan als gemeente op eigen benen, maar we moeten niet op eigen houtje acteren. Samenwerken met buurgemeentes en de provincie is cruciaal. Ook in de toekomst. Haaren is groot genoeg om zelfstandig te functioneren. Zeker als we de handen ineenslaan en oog hebben voor elkaar.

Neem deel aan de Burgerpeiling op 4 oktober. Laat je stem horen en kies voor een zelfstandig Haaren.

Bestuurskracht – Column

Bestuurskracht Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren. Dit onderzoek